श्वासप्रश्वास रोग र माइकोप्लाज्मा संक्रमणको लागि एन्टी-संक्रामक औषधि

  • banner1
  • bnaner2
  • banner3
  • Banner 4
  • Banner 5
एक ठूलो GMP-प्रमाणित भेटेरिनरी औषधि उद्यम, आर एन्ड डी, उत्पादन र पशु चिकित्सा API को बिक्री, तयारी, प्रिमिक्स फिड र फिड additives संग।