कुखुरा पशु चिकित्सा औषधि

  • ब्यानर १
  • bnaner2
  • ब्यानर ३
  • ब्यानर ४
  • ब्यानर ५
तल पशु चिकित्सा औषधिहरू छन् जसको लागि निर्धारित हुन सक्छकुखुरा, कुखुरा, ब्रोलियर, टर्की, परेवा, आदि सहित।यी औषधिहरूका लागिकुखुराफरक मा आउनुहोस्कार्यहरू, सहितएन्टिपरासिटिङ ड्रग्स, श्वासप्रश्वास रोग लाग्ने औषधि, पोषण पूरक औषधि, र यस्तै अन्य, लोकप्रिय उत्पादनहरू छन्०.१% डिक्लाजुरिल प्रिमिक्स, १०% टियामुलिन फ्युमरेट घुलनशील पाउडर, एम्प्रोलियम घुलनशील पाउडर, पोल्ट्री बूस्टर पाउडर, बिरोइलर बूस्टर पाउडर, १०% एनरोफ्लोक्सासिन ओरल घोल, १०० मिलीग्राम अक्सिटेट्रासाइक्लिन ट्याब्लेटर यस्तै।