प्रजाति

  • ब्यानर १
  • bnaner2
  • ब्यानर ३
  • ब्यानर ४
  • ब्यानर ५
एक ठूलो GMP-प्रमाणित भेटेरिनरी औषधि उद्यम, आर एन्ड डी, उत्पादन र पशु चिकित्सा API को बिक्री, तयारी, प्रिमिक्स फिड र फिड additives संग।