घरपालुवा जनावर - पशु चिकित्सा औषधि

  • ब्यानर १
  • bnaner2
  • ब्यानर ३
  • ब्यानर ४
  • ब्यानर ५
तल पशु चिकित्सा औषधिहरू छन् जसको लागि निर्धारित हुन सक्छघरपालुवा जनावर।यी औषधिहरूका लागिघरपालुवा जनावरविभिन्न खुराक फारमहरूमा आउँछ, सहितट्याब्लेट, इंजेक्शन,समाधानमा हाल्नुहोस्र यस्तै, लोकप्रिय उत्पादनहरू mibemycin oxime र praziquantel ट्याब्लेट हुन्, albendazole ट्याब्लेट, doxycycline hyclate ट्याब्लेट, meloxicam injection, ivermectin injection, abamectin pour-on solution,र यस्तै।